Blog

Beddencapaciteit bepalen op basis van de meest actuele data

Beddencapaciteit bepalen op basis van de meest actuele data. Een tool waarmee de beddencapaciteit te monitoren, te analyseren en te optimaliseren is. En dat op basis van de meest actuele data, dat is de Ward Analyzer. Inmiddels is deze tool goed ontvangen en kunnen we terugkijken op een succesvolle pilotfase.

Steeds vaker ontwikkelt CC oplossingen toepasbaar in de dagelijkse praktijk van managers, planners en professionals. Door de aanwezige actuele data te gebruiken en te verrijken met complexe wiskundige algoritmes ontstaan er zeer waardevolle inzichten. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het HOTflo platform waarbij CC nauw betrokken is.

De Ward Analyzer is een ander mooi voorbeeld, waarmee het Excel tijdperk wordt overstegen. Deze tool is web-based. Hierdoor kan een complexere database worden geraadpleegd, in een beveiligde omgeving en kan de tool continu worden doorontwikkeld. Op basis van actuele data is het mogelijk om scenario’s te maken van het beddenplan. Zo vertelt Atie van Haaster van het Kennemer Gasthuis, behorend tot de groep eerste gebruikers, dat ze de tool 2 à 3 keer per week gebruikt.  “Zowel om de effecten van onze plannen met betrekking tot het concentreren en sluiten van bedden te toetsen en om het aantal electief benodigde bedden te bepalen voor de Afdeling Opname.” Inmiddels is gebleken dat met de Ward Analyzer een afdeling in staat wordt gesteld om binnen een ochtend een goed beddenplan te bedenken, klaar voor verdere besluitvoering en invoering.

José Hopman van het Medisch Centrum Alkmaar, behoort ook tot de eerste gebruikers, omschrijft de Ward Analyzer als volgt, “het werkt intuïtief.” Met het bijna dagelijkse gebruik van de tool kan ze “vooral de effecten van scenario’s (nieuwe beddenplannen) tonen en overzicht krijgen in de verbeteringen van de ligduur en variabiliteit.”

Met de afronding van de pilotfase kan er geconcludeerd worden dat het een waardevolle toevoeging is om een optimaler beddenplan te maken. Gewaardeerd wordt met name de gebruiksvriendelijkheid en de feedback die wordt gegeven in duidelijke grafieken. De tool is ook goed toegankelijk voor gebruikers zonder een wiskundige achtergrond.

De Ward Analyzer wordt omschreven als een mooi instrument. Atie: “We zijn er enorm blij mee, het geeft ons (retrospectief) goed zicht op de performance van de kliniek en de effecten van nieuwe scenario’s op basis van actuele gegevens.” Daarbij valt de gebruiksvriendelijkheid op volgens José: “De snelheid waarmee je overzichten kunt genereren is fantastisch.”

Natuurlijk blijven er altijd ideeën voor de volgende versie van de Ward Analyzer. Zo wordt er momenteel gewerkt aan functionaliteiten om gemakkelijk grafieken en resultaten te printen.