Blog

Care en logistiek: een onmisbare combinatie voor de toekomst!

In de ziekenhuiswereld is men al langer bezig om logistieke principes een integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering. Bij veel care-instellingen is dit echter vaak nog beperkt tot de planning. Met een toenemende druk vanuit de keten (ziekenhuizen, revalidatie-instellingen), maar ook door de toekomstige overgang van AWBZ zorg naar de Zorgverzekeringswet zal logistiek ook binnen de care een belangrijke positie gaan krijgen. Afgelopen februari was Arjen Jeninga uitgenodigd om een tweetal workshops te geven op het goed bezochte congres van LogiZ. Daarbij werd specifiek aandacht gevraagd voor logistiek in de care.De presentatie die CC tijdens het evenement heeft gepresenteerd is hier te vinden. (zie presentatie workshop 10). De care kan ook veel kunnen leren van de revalidatiesector. Onlangs is het landelijk project Revalidatie in Beweging afgesloten. In drie jaar zijn de logistieke inzichten en principes integraal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering in de revalidatie. De uitkomsten zijn treffend samengevat in de eindrapportage te vinden op de website van Revalidatie in Beweging. In deze aanpak zijn verschillende methodieken en tools ontwikkeld die inmiddels voor iedereen beschikbaar zijn gesteld.

Momenteel is CC zorgadviseurs actief in een aantal grote projecten die betrekking hebben op innovatie in de care, waaronder een tweetal die specifiek gaan over logistiek in de care.

Arjen Jeninga

Graag houden wij u op de hoogte via onze maandelijkse update, klik hier.