Blog

Eén verloskundige organisatie in Breda voor professionalisering van geboortezorg

Op woensdag 9 mei 2012 ondertekenden de Verloskundigen coöperatie Breda e.o., de gynaecologen en kinderartsen van het Amphia Ziekenhuis en geboortecentrum Origine in locatie Ulvenhart in Ulvenhout een intentieovereenkomst. Met deze overeenkomst spreken de partijen zich uit om de geboortezorg in de regio Breda in één organisatie onder te brengen. CC zorgadviseurs is, als projectleider, nauw betrokken bij het ontwerp en de begeleiding van deze samenwerking.

De waarde van dit traject wordt door de samenwerkende partijen als volgt benoemd. “We werken toe naar één verloskundige organisatie waarin alle betrokken professionals hun deskundigheid nog beter afgestemd in kunnen zetten ten dienste van onze cliënten”, aldus gynaecoloog in Amphia, Mariska Shekary-Moonen. “In de huidige situatie worden de vrouwen die onder begeleiding zijn bij de verloskundige en waarbij tijdens de zwangerschap of bevalling complicaties optreden, doorverwezen naar de gynaecoloog.

Vooral bij acute situaties, wanneer er snel een overdracht plaats moet vinden, kan er miscommunicatie ontstaan en dat werkt vertragend”, vult voorzitter van de Verloskundigen Coöperatie Lotte Liesker aan. “In het nieuwe samenwerkingsverband brengt elke partij de eigen, unieke expertise in. Tegelijkertijd delen zij ook alle verantwoordelijkheden. Onze cliënten verdienen een veilige en optimale begeleiding, het oprichten van één organisatie biedt hierin de uitkomst.” Mariska Shekary-Moonen: “Door een intensievere en betere samenwerking wordt er veel beter overlegd over de zwangerschapssituatie van de vrouw en de eventuele risico’s. Er is straks ook één verloskundig dossier waarin alle zorgverleners kunnen kijken.”

Een waardevolle samenwerking waarbij de veiligheid rondom bevallen wordt verbeterd. CC wenst de deelnemende partijen succes in het realiseren van de plannen de komende tijd.