Blog

Handleiding eerstelijns zorgpaden nu digitaal beschikbaar

Eerstelijnszorgpaden; verbinding tussen wonen, welzijn en (gezondheids)zorg! De eerstelijns gezondheidszorg is een grote verzameling aan verschillende, uiteenlopende, georganiseerde disciplines met ieder een eigen geschiedenis, cultuur en belang. Samenwerking tussen de partijen in de eerstelijn vormt mede hierdoor een grote uitdaging. Het is daarom belangrijk dat deze partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en dat de verschillende stappen in het patiëntenproces goed op elkaar worden afgestemd. Goede voorbeelden in effectieve werkwijzen tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners zijn er wel, maar tot op heden ontbreekt een goede beschrijving.

Binnen het door ZonMw gefinancierde programma ‘Zichtbare Schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’ in Schiedam hebben wijkverpleegkundigen, in samenwerking met praktijkondersteuners, huisartsen en overige ketenpartners, het initiatief genomen om de aanpak en werkwijze bij veel voorkomende gezondheidsgerelateerde problematiek in zorgpaden te beschrijven. In een zorgpad wordt het zorgproces, ofwel de organisatie van de zorg, voor een specifieke groep patiënten vastgelegd.

Gezamenlijk is een werkmethodiek ontwikkeld die continu verbeteren en samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg stimuleert en waar de betrokkenen erg enthousiast over zijn. Door ZonMw is besloten de zorgpaden uit Schiedam daarom aan te merken als ‘good practice’.

CC zorgadviseurs, NIVEL en Curenz hebben in opdracht van ZonMw deze werkmethodiek daarom geëvalueerd, doorontwikkeld en beschreven in de vorm van een stappenplan, dat het mogelijk maakt om de aanpak ook in andere werkgebieden te implementeren. Dit heeft geresulteerd in de handleiding: ‘Werken met zorgpaden in de eerstelijns gezondheidszorg’.

Deze handleiding is vanaf nu gratis te downloaden via eerstelijnszorgpaden.nl