Blog

Het business canvas als vehikel voor transmurale zorg

Door de veranderende zorgvraag en zorgcomplexiteit is het belang van keten- en netwerkzorg toegenomen. Een patiënt heeft niet meer een één-op-één relatie met één zorgaanbieder, maar ontvangt volgtijdelijk (ketenzorg) of gelijktijdig (netwerkzorg) zorg en begeleiding van diverse aanbieders in diverse echelons. Ook het kabinet zet in op betere samenwerking en afstemming tussen de eerste, tweede en derde lijn waarbij de eenvoudige vormen van zorg in de wijk verleend worden, dichtbij de cliënt, en ziekenhuizen leggen zich steeds meer toe op de complexere, specialistische zorg.

Transmurale zorg en transmurale netwerken zorgen ervoor dat de patiënt op het juiste moment op de juiste plaats in de keten behandeld kan worden. In het land zijn er diverse samenwerkings afspraken gemaakt en projecten opgezet om dit te bewerkstelligen. Soms onder de vlag van een Regionaal Transmuraal Netwerk (zoals in Midden Holland en Den Haag), via zorggroepen voor een specifieke patiëntengroep of in de vorm van transmurale zorgpaden.

In opdracht van een groep bestuurders van ziekenhuizen, VVT organisaties, revalidatie en de GGZ in een regio heeft CC een ontwerp voor een “Transmuraal netwerk anno 2011” gemaakt. Het businessmodel-canvas, een strategische managementtool om een business concept helder te communiceren, is hiervoor gebruikt om vanuit een goede discussie de besluitvorming te vergemakkelijken.

In het filmpje wordt in 2 minuten uitgelegd wat de toegevoegde waarde is; een krachtig discussie- en communicatie middel dat vanuit een consumentfocus (cliënt/patiënt)  het ontwerp presenteert en de deelnemers in staat stelt om een vergelijk te maken met succesvolle voorbeelden. Er ontstaat een interessant gesprek waarmee het afdwalen in de complexe inhoud kan worden voorkomen. Het is gebleken dat deze tool, ook in deze context, een waardevolle toevoeging is.

Annemieke van Ede

bron: 7 Questions to Assess Your Business Model Design – www.bussinessmodelalchemist.com