Blog

Hoe kom ik tot een goede inzet van mijn personele capaciteit?

Het 2e EIZ-event wordt volgende maand gehouden op 7 juni 2012. Deze middag staat in het teken van het thema “het optimaliseren van de personele capaciteit”. Een thema dat in het huidige zorglandschap er steeds vaker toe doet en een thema dat tevens nauw aansluit op het thema uit het 1e EIZ-event, integrale capaciteit en productiesturing. Het afstemmen van de capaciteit op de productie zorgt voor een optimalisatie van de capaciteiten in het patiëntenproces. Het patiëntenproces is nergens zonder het werkproces. Door de activiteiten/capaciteiten/middelen in het werkproces krijgt het patiëntenproces inhoud.

De praktijk laat allerlei voorbeelden zien waaruit blijkt dat er optimalisatiemogelijkheden aanwezig zijn met betrekking tot de inzet van personele capaciteit. Mutaties in de roosters, uitloop, over- of ondercapaciteit in de diensten in de kliniek of op de OK, beddensluiting doordat er onvoldoende personeel beschikbaar is. Inzet van personeel heeft alles te maken met een juiste inzet van deskundigheid, een balans in werkdruk en werklast, regels en afspraken en de patiëntenmix.
Wil een win-win situatie gecreëerd worden, optimaal gebruik van de capaciteiten en een goede kwalitatieve en servicegerichte zorg waarin personeel op het juiste moment is ingezet, dan is het noodzakelijk om naast het patiëntenproces oog te hebben voor de inzet van personele capaciteit en de optimalisatiemogelijkheden daarin. Hierdoor ontstaat een win-win situatie: inzet van capaciteit en personeel op de juiste plaats en tijd, waardoor geen ondercapaciteit, geen bovencapaciteit, maar de gewenste capaciteit wordt ingezet. Het effectiever inzetten van personeel is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt van de organisatie om inzicht te krijgen en te geven in het werkproces. Dit raakt de cultuur van de organisatie en vraagt aandacht voor de impact van optimaliseren. Op het 2e EIZ-event gaan wij kijken welke mogelijkheden er zijn om tot een optimale inzet van de personele capaciteit te komen. Wat is de gewenste situatie en wat is de route om daar te komen? Wat zijn valkuilen en wat zijn succesfactoren? 

Marije Wouters