Blog

Hoe maak ik mijn spoedeisende hulp LEAN?

CC heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met Lean werken op verpleegafdelingen. Inmiddels hebben wij de op Lean gebaseerde veranderaanpak Productive Ward bij 7 ziekenhuizen geïmplementeerd. Vanuit die ervaring merken wij dat er op andere afdelingen steeds meer vragen rondom Lean werken ontstaan. Zo hebben wij recent een aanpak ontwikkeld voor een middelgrote SEH die graag meer Lean wilde gaan werken.

Mede op basis van het boek “The Definitive Guide to Emergency Department Operational Improvement: Employing Lean Principles with Current ED Best Practices to Create the “No Wait” Department” van dr. Jody Crane is een op maat gemaakte Lean aanpak ontwikkeld voor deze SEH. De aanpak bestaat uit 6 stappen waarbij het fundament wordt gevormd door de eerste drie stappen:

Stap 1: Visie op de SEH: zorgt ervoor dat een gedeelde visie aanwezig is.

Stap 2: Hoe doen we het nu: procesanalyse van de bestaande situatie. Met behulp van een Multi-Moment Opname tool en andere tools analyseren we de bestaande situatie en brengen verspillingen en verstoringen in beeld.

Stap 3: De opgeruimde SEH: in deze stap brengen we de afdeling op orde; met behulp van 5S, standaardisatie en verspilling eliminatie is de afdeling opgeruimd, zodat er tijd ontstaat voor inhoudelijke procesverbeteringen.

In stap 4 t/m 6 doorlopen we het basisproces van de SEH, reduceren we fouten in deze processen en optimaliseren we de flow op de SEH.

In deze veranderkundige aanpak zijn drie fases te onderscheiden (op basis van de ervaring van Jody Crane):

Fase 1: Van deur tot dokter: de eerste fase in het SEH proces
Fase 2: Van dokter tot behandelvoorstel: de tweede fase in het SEH proces
Fase 3: Van behandelvoorstel tot vertrek; de laatste fase in het SEH proces

Daarbij wordt gebruik gemaakt van methodieken als Value Stream Mapping, wachtrij-analyse, procesherontwerp (overwegingen voor triage, fast-track, SEH zorgpaden etc.), capaciteitsanalyse en waar nodig een simulatiemodel voor SEH gericht op capaciteitsvraagstukken (in samenwerking met Systems Navigator). En vanzelfsprekend gaat dit volgens de methodiek van Productive Ward: de professionals (dokters en verpleegkundigen) staan centraal en zorgen zelf voor de verandering.

Deze combinatie van methodieken wordt momenteel succesvol toegepast bij een middelgrote SEH. Ook is CC bezig met de doorontwikkeling van deze methodieken en daarom zijn wij erg geïnteresseerd naar uw ervaringen op de SEH.