Blog

Hoe verzekeren verzorgingshuizen hun toekomst?

Door het scheiden van wonen zorg krijgen nieuwe verzorgingshuiscliënten (ZZP 1-4) gefaseerd geen vergoeding meer voor het verblijf in een verzorgingshuis. Zij krijgen alleen nog een vergoeding voor de geïndiceerde zorg en zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten voor het verblijf in een instelling.

Vanaf dit jaar geldt dit voor nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag (ZZP 1-2), vanaf volgend jaar voor nieuwe ZZP 3 cliënten en vanaf 2016 voor nieuwe ZZP 4 cliënten. Dit betekent dat zorginstellingen voor een aantal belangrijke keuzes staan: het verzorgingshuis omvormen tot verpleeghuis, de verzorgingshuiscapaciteit afbouwen en zich richten op thuiszorg of kamers verhuren en verzorging aan bewoners bieden. Hoe verzekeren verzorgingshuizen hun toekomst en waar moeten zij rekening mee houden?

Toekomstige cliënt kiest niet meer vanzelfsprekend voor het verzorgingshuis

Doordat cliënten met een lichte zorgvraag zelf verantwoordelijk worden voor de kosten van verblijf in een instelling zullen zij kritischer zijn op de kwaliteit en onderscheidend vermogen van een verzorgingshuis. Zij zullen ook niet voor alle voorzieningen willen betalen en verwachten maatwerk. Kortom de cliëntvraag zal nog meer centraal komen te staan. Daarnaast kiest de cliënt niet meer vanzelfsprekend voor het verblijf in een verzorgingshuis. Dit maakt een goede binding met buurtbewoners en de mogelijke toekomstige cliënt nog belangrijker. De kwaliteit en onderscheidenheid van het verzorgingshuis moet zo effectief mogelijk aan de buitenwereld kenbaar worden gemaakt om hiermee de (toekomstige) doelgroep te bereiken.

Toekomstbestendige verzorgingshuizen in de praktijk

Een focus op het verhuren van woningen en het verlenen van zorg aan nieuwe verzorgingshuiscliënten vraagt de nodige flexibiliteit van een organisatie en het personeel. Maar tegelijkertijd biedt het toekomstperspectieven voor het traditionele verzorgingshuisconcept zoals wij deze nu kennen. Er bestaan al een aantal praktijkvoorbeelden van ouderenzorginstelling die hun verzorgingshuizen toekomstbestendig hebben gemaakt. Zij bieden cliënten de mogelijkheid om levensloopappartementen te huren en mogelijk ook zorg en andere services en voorzieningen af te nemen. Goede praktijkvoorbeelden zijn onder andere de locatie Het Weidevogelhof in Pijnacker van zorgorganisatie Pieter Van Foreest en de locatie Bernardus in Amsterdam van de zorgorganisatie Amstelring. Het Weidevogelhof Pijnacker biedt voor ieder budget een gepaste woning waarin het mogelijk is om zorg te ontvangen. Cliënten hebben de keuze uit woningen in verschillende huurcategoriën met variërende oppervlakten en de keuze voor een terras op het zuiden of een inpandig balkon. Op de locatie Bernardus in Amsterdam worden woningen ontwikkeld voor senioren. Amstelring levert op deze locatie naar behoefte zorg en services. Amstelring kiest voor het overdragen van de grond, de bouw en het beheer van het vastgoed aan een derde partij omdat zij het risico van de investeringen en de financiering te groot vinden.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Het scheiden van wonen en zorg stelt uw zorgorganisatie voor een belangrijk positionerings- en verandervraagstuk waarbij een meervoudige aanpak essentieel is. Als uw strategie gericht is op het verkrijgen van zwaardere zorgvormen en hogere ZZP’s (verpleeghuiszorg) zal u een erkenning moeten hebben, een hoger budget van het zorgkantoor, nieuwe competenties van de zorgprofessionals, een visie op behandelen en de medische eindverantwoordelijkheid moeten ontwikkelen en implementeren ofwel samenwerkingspartners moeten zoeken.

Als u kiest voor het verhuren van zorgappartementen zal de organisatie goed zicht moeten hebben op de specifieke woonwensen en zorgbehoeften van de (toekomstige) cliënt, de courantheid en financiering van de woningen en de meerwaarde ten opzichte van andere woning- en zorgaanbieders. Kiest u voor het uitbreiden van de extramurale zorg dan dient u rekening te houden met het herorganiseren van de organisatie (het bieden van extramurale zorg vraagt om andere processen dan intramurale zorg), nieuwe doelgroepen en nieuwe competenties en een complexere logistiek, tegen een steeds lagere marge.

Bent u opzoek naar inspirerende voorbeelden uit onze adviespraktijk of wilt u met ons in gesprek over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Annemieke van Ede