Blog

Innovatief beddenplan wordt werkelijkheid

Onlangs is CC zorgadviseurs met een aantal partnerziekenhuizen gestart met een innovatieprogramma met als doel te komen tot een geavanceerd model voor het bepalen en toewijzen van beddencapaciteit in ziekenhuizen.
 
Het vaststellen van het aantal benodigde bedden en de toewijzing van deze capaciteit vindt met regelmaat plaats in ziekenhuizen. Daarbij komt dat de druk op een doelmatig gebruik van de beddencapaciteit steeds meer toeneemt en steeds hogere eisen stelt aan de betrouwbaarheid waarmee capaciteitsbepalingen worden uitgevoerd. Gangbare methoden waarbij capaciteitsbehoefte wordt bepaald op basis van gemiddelden zijn niet meer toereikend en doen geen recht aan de dynamiek en onvoorspelbaarheid in de vraag naar bedden. Daarbij komt dat ziekenhuizen graag willen weten wat de meest optimale capaciteitsconfiguratie is en of er schaalvoordelen te behalen zijn in de beddencapaciteit door slimme combinaties te maken van specialismen of afdelingen. Ook ervaren we dat naast de bedbezetting men in toenemende mate wil weten hoe groot de kans is dat er geen bedden beschikbaar zijn, omdat dit iets zegt over de kans op opnamestops en de aantallen vreemde liggers/logees.

Het innovatieprogramma bestaat eruit dat CC, samen met de deelnemende ziekenhuizen een applicatie gaat ontwikkelen waarmee ziekenhuizen – op basis van wiskundige modellerings- en simulatietechnieken – in staat worden gesteld te komen tot het meest optimale beddenplan. De applicatie rekent met data uit het ZiS, zodat de uitkomsten altijd aansluiten bij de werkelijkheid van uw ziekenhuis. Hiermee krijgen de ziekenhuizen een krachtig instrument in handen om zelfstandig tot optimalisatie of een herijking van de beddencapaciteit te komen.

De partnerziekenhuizen die betrokken zijn bij het innovatieproject verkrijgen een volledig functionerende versie van de applicatie, inclusief scholing en gebruikershandleiding. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in deelname aan dit innovatieprogramma? Er is (voor een beperkt aantal ziekenhuizen) nog gelegenheid tot deelname. Lees voor meer details bijgaande pdf of neem contact op met de projectleider (p.koeleman@cczorgadviseurs.nl).

Paulien Koeleman

Graag houden wij u op de hoogte via onze maandelijkse update, klik hier.