Blog

Is het managementteam het slechtst functionerende team bij zelforganiserende teams?

Veel zorgorganisaties maken de slag naar zelforganiserende teams. Vaak wordt begonnen in de zorgteams en wordt in een later stadium de stap naar de ondersteunende diensten gemaakt. Waarom eigenlijk? Het managementteam komt vaak op de allerlaatste plaats. Onlangs stuitte ik op het artikel “Waarom zijn managementteams vaak de slechtste teams?” van Metsemakers en Scholtes. Het is al enkele jaren oud maar lijkt nu weer actueel in de beweging naar zelforganiserende teams.

Vraagstukken bij een managementteam, volgens het artikel
Bij een managementteam spelen volgens Metsemakers en Scholtes een aantal specifieke vraagstukken die bij andere teams in de organisatie minder spelen.

  • Vraagstuk over de samenstelling van het MT;
  • Vraagstuk over omgaan met afdelings- en organisatiebelangen;
  • Opvolgingsvraagstuk;
  • Vraagstuk over evenwichtige rolverdeling en tijdsbesteding;
  • Vraagstuk over gezamenlijke tijdsbesteding;
  • Vraagstuk over goede feedback krijgen en rekenschap geven.

Door 1 op 1 vertegenwoordiging zien veel MT-leden zichzelf voornamelijk als de formele vertegenwoordiger van het eigen organisatieonderdeel en worden daar ook op beoordeeld. Hun focus is dan ook vaak gericht op het versterken c.q. verdedigen van het eigen afdelingsbelang. Is er te weinig aandacht voor de organisatie als systeem en de ontwikkeling van de organisatie als geheel en voor het verandertraject van zelforganiserende teams. Daarnaast komen veel MT’s beperkt bij elkaar en als ze bij elkaar komen hebben ze een overladen agenda. Tijd voor reflectie, een pas op de plaats en feedback is er nauwelijks.

Raakvlak met de ontwikkeling naar zelforganiserende teams
In de afgelopen maand heb ik in de rol van begeleider en adviseur de essentie van het artikel besproken met twee MT’s uit verschillende organisaties waar we betrokken zijn in een traject van zelforganiserende teams. Veel van de vraagstukken zijn herkenbaar volgens de managers. Van de teams wordt verwacht dat zij samenwerken aan een gezamenlijk teamresultaat. Dat ze leren en zich ontwikkelen naar een hogere mate van teamvolwassenheid (door feedback van elkaar en de coaches/managers). Voor de organisatie als geheel een groot verandertraject, waar het MT de eindverantwoordelijkheid voor draagt. De ontwikkeling van het MT als team is dan minstens zo belangrijk.

Het antwoord op de vraag is: nee
Nee, je kunt niet zeggen dat het managementteam per definitie het minst goed functionerende team is in een organisatie. Ik zie veel voorbeelden van MT’s waar de genoemde vraagstukken niet (meer) spelen en waar verantwoordelijkheid wordt genomen voor het verandertraject. Het is wel vaak zo dat in de beweging naar zelforganiserende teams het MT als team niet of vrij laat wordt meegenomen in het verandertraject.

Lees ook onze white paper: aanpak teamontwikkeling