Blog

Kennismaken met lean in de revalidatie

Als vervolg op de geslaagde bijeenkomst jongstleden maart, organiseert CC op woensdag 20 november opnieuw een invitational voor de revalidatiesector. Naar aanleiding van suggesties van diverse deelnemers staat tijdens deze bijeenkomst het thema ‘Lean-werken’ centraal.

Over Lean-werken valt veel te schrijven maar in het kort staan twee doelen centraal:

  • Verbeteren van processen voor patiënten door het verwijderen van verspilling
  • Vergroten van het probleemoplossend vermogen van teams

Inmiddels zijn er steeds meer zorgorganisaties, met name ziekenhuizen en V&V-instellingen die ‘Lean’ gaat werken. En met succes! Het aanbod van Lean-scholingen en boeken met goede voorbeelden over Lean in de zorg lijkt dan ook explosief te groeien.

In de revalidatiesector is Lean echter nog geen bekende term en lijkt hier nog weinig ervaring mee te zijn. Komt dit door onbekendheid of past Lean-werken gewoon niet binnen de revalidatiesector? Graag staan we tijdens deze bijeenkomst stil bij het gedachtegoed van Lean en de toegevoegde waarde hiervan voor de revalidatiesector. Naast een stukje theorie komt een ‘ervaringsdeskundige’ uit het ziekenhuis over de ervaringen vertellen en is er vooral veel gelegenheid voor discussie en het delen van ervaringen. Vanzelfsprekend is er ook voldoende tijd om te netwerken.

Deze kosteloze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 november van 15.30-18.30 in ons kantoor in Woerden. Het programma is bedoeld voor managers, beleidsmedewerkers, teamleiders en geïnteresseerde professionals van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen. Bent u geïnteresseerd en wilt u zich direct inschrijven? Dat kan via de onderstaande knop.

 


 

 

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met Arjen Jeninga of Annemarie Schaap.