Methodieken

Productive Ward

Over Productive Ward

Dit innovatieve programma genaamd ‘Productive Ward‘ betrekt leidinggevende en zorgprofessionals actiever bij de organisatie van een afdeling, door hen bijvoorbeeld te stimuleren om zelfstandig veranderingen door te voeren of oplossingen voor te dragen. In veel Engelse ziekenhuizen wordt deze werkwijze door de National Health Service al toegepast en hier blijkt dat de toename in verantwoordelijkheid tot een verbeterde werkomgeving en hogere kwaliteit van zorg voor de patiënt leidt. De op lean gebaseerde veranderaanpak wordt inmiddels, onder onze begeleiding, op 10 locaties in Nederland geïmplementeerd.

Wat is Productive Ward?

Productive Ward is een veranderaanpak waarbij wordt gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, de toename van patiënttevredenheid, meer tevreden medewerkers en het doelmatig werken met terugdringing van verspilling.

Deze evidence based veranderaanpak draagt zorg voor empowerment van verpleegteams in ziekenhuizen samen met commitment vanuit de top van de organisatie. De veranderaanpak is er voor het organiseren, verbeteren en vernieuwen van de professionele werkprocessen op de verpleegafdeling.

Hoe werkt Productive Ward?

Methodiek – Productive Ward biedt leiders en hun teams methodes/tools, gebaseerd op de Lean verbetermethodiek, die ontworpen zijn om zelf de omgeving van de afdeling en de werkprocessen daarin te verbeteren. De tijd die hierbij vrij komt kan worden gebruikt voor meer directe zorg, wat op zijn beurt weer leidt tot een verbeterde veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van zowel de patiëntzorg als de patiëntbeleving.

Aanpak – Productive Ward biedt de teams en het afdelingshoofd een praktische stap-voor-stap methode over hoe zij het dagelijks werk op de afdeling kunnen verbeteren. Daarbij maakt het team gebruik van zijn eigen ervaring en kennis over de geleverde patiëntzorg om hun eigen oplossingen te ontwikkelen. De inhoud van programma bestaat uit een serie van elf modules, een toolkit en die handleidingen.

Organisaties die werken met Productive Ward

Het Productive Ward netwerk bestaat uit een groot aantal ziekenhuizen verspreid over Nederland en België. Een aantal ziekenhuizen heeft hun ervaring met ons gedeeld, waaronder: