Blog

Productive Care ervaringen in ZuidOostZorg

Kan Lean denken het werkplezier en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers vergroten? Dit was een vraag waar ZuidOostZorg mee zat. Ze wilde daarnaast verspillingen verminderen en weten waar ze tijdwinst konden boeken, en kozen daarom voor methodiek van Productive Care. CC zorgadviseurs begeleidt ZuidOostZorg in dit proces. Wat zijn de resultaten en ervaringen?

We kunnen en willen niet meer anders werken, Lean denken zit in ons hoofd”

Veelbelovende resultaten

De eerste resultaten, na een paar maanden tijd, zijn veelbelovend. Van de medewerkers kan 65% de werkplanning beter aanhouden doordat er minder onderbrekingen zijn, 83% ervaart meer rust op de afdeling. Medewerkers die multidisciplinaire zorg verlenen geven aan dat Lean werken hen helpt hun taken beter uit te voeren en regie te houden op processen binnen de afdeling. Meer dan 76% van de medewerkers ervaart meer werkplezier. En dit terwijl de teams alleen nog maar met de basismodules aan de slag zijn gegaan. De procesmodules beloven nog veel meer mooie resultaten.

We kunnen niet meer stoppen met Lean werken, het zou een chaos worden!”

Kanteling in de organisatie

Productive Care blijkt bij ZuidOostZorg een goed hulpmiddel om een kanteling in de organisatie te verwezenlijken. De verantwoordelijkheid voor de processen komt zo laag als mogelijk in de organisatie te liggen, de mensen die het werk uitvoeren oefenen invloed uit op de werkprocessen. Dit levert meer tevreden cliënten en medewerkers op, meer kwaliteit in de zorg- en dienstverlening en een gezonde bedrijfsvoering.

Conclusie

Kortom, Productive Care heeft bij de pilotafdelingen van deze Friese zorginstelling voor mooie resultaten en ervaringen gezorgd. Zowel de cliënten als medewerkers profiteren van de langdurige veranderingen die gemaakt zijn. Daarom heeft het managementteam van ZuidOostZorg er ook voor gekozen om in het komende jaren op alle locaties en op alle niveaus van de organisatie met de methodiek aan de slag te gaan. Meer weten? Kijk op www.productivecare.nl.