Blog

Productive Ward netwerkbijeenkomst: Successen delen en van elkaar leren

Op 31 oktober jl. was de vierde netwerkbijeenkomst van Productive Ward (PW). Een bijzonder moment: het netwerk bestaat namelijk alweer een jaar en is sindsdien met een aantal ziekenhuizen uitgebreid! In dit eerste jaar zijn er nog drie netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waaronder een werkbezoek bij het MCA, en er is een digitaal forum opgericht.

In de vierde netwerkbijeenkomst stonden de goede voorbeelden en innovaties van de diverse ziekenhuizen centraal. Elk ziekenhuis presenteerde iets waar zij trots op is en waarmee zij de anderen wilde inspireren. Voorbeelden waren: digitale zelfregistratie (tijdsmeting), Productive Poli, (digitale) patiëntenborden, behaalde resultaten, PW-gerelateerde filmpjes etc. Wat bij alle ziekenhuizen opviel is dat het enthousiasme over Lean werken langzaamaan vanuit de verpleegafdelingen uitrolt naar o.a. poli’s en ondersteunende afdelingen. Tot nu toe is bij alle ziekenhuizen uit het netwerk gebleken dat waar men met PW start, vervolgens het gehele ziekenhuis stap voor stap mee doet. Waarom? Omdat het werkt!

Wat is jouw passie met Productive Ward?

De bijeenkomst werd geopend met de vraag: wat is jouw passie met Productive Ward? Hier kwamen mooie reacties op waarbij de deelnemers elkaars passies herkenden. Een aantal dingen die regelmatig werden genoemd waren: de kracht van de verandering bij medewerkers zelf, de bewustwording bij medewerkers die deuren opent en de integrale aanpak die bijdraagt aan het omgaan met complexe vraagstukken. De volgende twee uitspraken illustreren dit:

Wat ik mooi vind is de standaardisatie, de verspilling eruit halen. In het gehele bedrijf, dan werkt het pas echt. Het is niet alleen ‘meer tijd voor de patiënt’ maar ook makkelijker en veiliger werken. Met LEAN optimaliseer je de veiligheid binnen de gezondheidszorg.”

Productive Ward is eindelijk een manier om met alle mensen op de werkvloer (kleine) dingen stapsgewijs te veranderen.”

Resultaten meetbaar maken

De deelnemers van het netwerk vinden tastbare en meetbare resultaten van Productive Ward belangrijk. Resultaten zoals “er is meer rust op de afdeling gekomen” of “we hebben meer ruimte om te werken” zijn vaak niet tastbaar genoeg. Resultaten met meetbare gegevens komen daarentegen vaak veel krachtiger over, zoals: “10% minder medicatiefouten“, “door een efficiëntieslag in het werkproces is er 1000 uur per jaar voor de patiënt gewonnen” of “het aantal klachten is met 20% is afgenomen”.

Vier en deel successen

De behaalde resultaten inzichtelijk maken en deze vervolgens delen en vieren is erg belangrijk. Hier waren de deelnemers van het netwerk het er dan ook unaniem over eens. Zij presenteerden verschillende manieren om dit te doen; zo is een organisatie bezig met een digitaal patiëntenbord en een andere organisatie heeft alle patiëntenborden gestandaardiseerd.

Er zijn ook andere vormen van het zichtbaar maken van resultaten, zoals posters op alle afdelingen hangen, een informatiemarkt organiseren, een resultatenbord ophangen bij het personeelsrestaurant of een speciale nieuwsbrief met daarin de ontwikkelingen rondom Productive Ward in de organisatie. Niet alleen het delen van successen is belangrijk, maar ook het vieren van successen zorgt ervoor dat de motivatie en het enthousiasme van medewerkers wordt vergroot. Voorbeelden die hiervan werden gegeven: een traktatie, een bericht op intranet (“LEAN’er van de maand”) of door het alleen al te benoemen of een compliment te geven.

Volgende bijeenkomst

Kortom, het was wederom een inspirerende bijeenkomst waarin veel ervaringen en successen werden uitgewisseld. In februari wordt het netwerk Productive Ward ontvangen door het UZA in Antwerpen. Opnieuw een primeur: het PW netwerk gaat internationaal!