Blog

Steeds meer aandacht voor Shared Governance in Nederland

Shared governance, een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt binnen Nederlandse zorginstellingen. Mede dankzij de e-mailcampagne van CC zorgadviseurs en Skipr heeft het eerste deel van de artikelenreeks ‘Shared governance: nu ook in Nederlandse zorgorganisaties’ nu al meer dan duizend lezers bereikt.

Shared governance is een model dat niet alleen de verpleegkundigen aangaat maar de gehele organisatie in beweging zet. Het vraagt een fijnmazig samenspel tussen verpleegkundigen, Raad van Bestuur, managers, staf- en adviesorganen en andere disciplines.

Veel zorgorganisaties hebben ingezet op het vergroten van de regelruimte van professionals, met het oog de zorg voor patiënten/cliënten echt te verbeteren. In de dagelijkse praktijk, door middel van scholing, door een andere stijl van leidinggeven, door inbreng van hbo’ers of door een nieuw zorgconcept. De ervaring leert dat het vaak voortborduren is op dat wat er al is, de samenhang van initiatieven ontbreekt en dat de goedbedoelde beleidskeuzes die de verpleegkunde aangaan, gemaakt worden door anderen dan de verpleegkundigen. Een suboptimaal resultaat is het gevolg.

Shared governance heeft zich bewezen als een ondersteunend model. Het is een geheel van samenhangende relaties/interacties, (besluitvormings)processen en tools binnen een zorgorganisatie dat bijdraagt aan:

“Een werkomgeving waar verpleegkundigen optimaal tot hun professionele recht komen opdat zij maximaal bijdragen aan cliënten/patiëntenzorg, waardoor de kwaliteit van zorg toeneemt.”

De VAR Community Nederland

In het licht van deze visie lanceert CC zorgadviseurs in samenwerking met House of Generations de VAR Community Nederland, een online platform die VAR’s op landelijk niveau met elkaar verbindt en de mogelijkheid schept om op een laagdrempelige en constructieve wijze kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen, zodat VAR’s uiteindelijk meer invloed kunnen uitoefenen op het zorgbeleid.

Meer weten? Neem dan contact op met Roland Peppel, 06 – 53 290 231, r.peppel@cczorgadviseurs.nl.