Team

Aad van Fulpen
Senior adviseur

Aad van Fulpen werkt met organisaties die complexe vraagstukken als barrières willen aanpakken en beter willen worden dan vandaag. Als ‘man van waarde’ helpt hij deze vraagstukken waarde te geven en organisaties te ondersteunen bij hun veranderopgaven. Echte waarde ligt vaak in onverwachte hoek en met instrumenten als De Caluwé en Boonstra en het business model canvas van A. Osterwalder gaat Aad de uitdaging aan om nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen te ontwerpen in samenwerking met de opdrachtgever.

Aad doet de meeste opdrachten in de zorg, maar graag zoekt hij de grenzen op en werkt hij in perifere sectoren, zoals welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De ruim 25 jaar werkervaring in deze sector gecombineerd met een grote variëteit van gerealiseerde adviesopdrachten maakt zijn advieswaarde voor bestuurders en directies van organisaties van grote toegevoegde waarde.

Aad is scherp en analytisch en altijd op zoek naar het gemeenschappelijke. Hij ziet snel verbindingen en slaat graag bruggen, meestal in samenwerking met anderen (ook aan de overkant). Het is daarbij belangrijk om verschillen in de gaten te houden en om gedrag aan te sturen waar nodig. Eigenschappen die hem daarbij helpen zijn de vaardigheid om te kunnen schakelen op alle geledingen in een organisatie en het vermogen om te kijken naar de belangen van zowel het individu als het geheel. In andere woorden: Aad reikt instrumenten en mogelijkheden aan om oplossingen te zoeken en te vinden.

Een groot aantal veranderopdrachten naar meer vraag- en servicegerichte dienstverlening bij VVT-, GGZ- en RIBW-instellingen hebben bijgedragen aan Aads werkervaring. Ook de begeleiding bij veranderkundige interventies, op het gebied van cultuurverandering, herijking van het beleid en strategie, herstel van het vertrouwen en het creëren van een beter werk- en leerklimaat. Als coach begeleid Aad zorgorganisaties naar zelfsturing en sturen op afstand.