Team

Annemarie Schaap
Adviseur

Sinds 2010 werkt Annemarie Schaap als organisatieadviseur bij CC. Ze vervult afwisselend de rol van procesbegeleider, projectcoördinator/-leider, expert, adviseur, trainer, onderzoeker en data-analist. Annemarie is altijd op zoek is naar verbeterpunten en de achterliggende vraag. Dit doet ze altijd samen met haar opdrachtgever, omdat ze er van overtuigd is dat succesvol veranderen alleen maar samen kan worden gerealiseerd. Daarnaast is het voor Annemarie belangrijk om kennis en ervaring te delen. Zo verzorgt ze geregeld presentaties en workshops op congressen en heeft ze in samenwerking met anderen boeken geschreven over zorgpaden.

Annemarie werkt consciëntieus, is leergierig, analytisch en zeer ondernemend. Ze is in staat om in korte tijd veel informatie te verwerken. Communicatie is een sterk punt van Annemarie, zowel in individueel contact als in het spreken voor groepen.

Annemarie heeft na haar VWO een Bachelor of Science and Master of Science in Gezondheidswetenschappen behaald. Tijdens haar studie deed Annemarie ervaring op met het werken voor diverse zorginstellingen, variërend van medisch secretaresse tot indicatiesteller. Tijdens verschillende projecten bij CC heeft ze zich verdiept in Lean-management, zorglogistiek en verandermanagement.