Team

Annemieke van Ede
Partner

Complexe vraagstukken in de zorg doorgronden en (helpen) oplossen is wat Annemieke van Ede drijft. Inmiddels ruim 15 jaar, in met name trajecten op het terrein van strategieontwikkeling, samenwerking tussen en binnen organisaties en organisatieontwikkeling. Ze is sinds 2000 werkzaam bij CC. Vanaf 2009 als partner en sinds 2011 in de rol van managing partner.

Annemieke kent een breed repertoire aan opdrachtgevers. Organisaties uit de care, uit de cure, samenwerkingsverbanden en/of stuurgroepen, VWS en gemeenten. Zij is dan ook in staat om “meervoudig” te kijken naar een vraagstuk en heeft oog voor de verschillende belangen in een samenwerkings- en verandervraagstuk. Ze is analytisch en altijd op zoek naar de dieperliggende oorzaken van een probleem (of kans) en creatief in haar oplossingen.

Annemieke is haar loopbaan als organisatieadviseur gestart, tijdens haar studie bestuurskunde, bij Boer & Croon Management Consultants in Amsterdam. Thema’s waarop zij nu actief is zijn: transmurale zorg, regionale en lokale samenwerking, strategische positionering, organisatieverandering. Ze vervult daarbij verschillende rollen: als adviseur, veranderaar, projectleider, tranchemanager, interimmanager en als dagvoorzitter/begeleider van bijeenkomsten.