Team

Bertwin Bonenberg
Senior adviseur

Sinds 2005 is Bertwin Bonenberg als associé verbonden aan CC. Hier is hij zich, toegespitst op procesoptimalisatie, meer gaan richten op de inhoud van de zorg. Zijn projecten verlopen in grote lijnen als volgt: eerst analyseert hij de bestaande situatie, waarna hij oplossingsrichtingen opstelt en deze vervolgens in de praktijk implementeert. Dit doet hij altijd in samenwerking met zijn klanten. Bovendien is Bertwin een trainer in spé en verzorgt hij verschillende workshops.

Na zijn studie Werktuigbouwkunde richtte Bertwin zich op het bouwen en gebruiken van simulatiemodellen. Dit deed hij aanvankelijk vanuit zijn eigen onderneming. Bertwin heeft zich in zijn loopbaan altijd geconcentreerd op het kwantificeren en optimaliseren van processen en combineert daarin zijn kennis van procesmodelleren met bedrijfskundige en mathematische inzichten. Tot 1998 hield hij zich voornamelijk bezig met industriële processen, maar daarna richtte hij steeds meer op de gezondheidszorg. Momenteel houdt Bertwin zich bezig met procesoptimalisatie in OK’s en poliklinieken.