Team

Elly van Haaren
Associé

Elly van Haaren is sinds begin 2015 verbonden als associé aan CC zorgadviseurs. Binnen CC is ze onder andere betrokken bij de ontwikkeling van een beroepsontwikkelingsinstrument voor verpleegkundigen. Daarnaast heeft ze sinds 2012 haar eigen bedrijf in zorgadvies, schrijfwerk en scholing.

De rode draad in haar werk is steeds de inhoud van de zorg; daar ligt haar deskundigheid. De insteek van Elly is praktisch, helder en beknopt, ingebed in de werkprocessen en afgestemd op de medewerker.

Elly voltooide de opleidingen hbo-V en Gezondheidswetenschappen, werkte een paar jaar als wijkverpleegkundige, 20 jaar als kwaliteits-/beleidsmedewerker in de thuiszorg, V&V en GGZ en 3 jaar bij Vilans, kenniscentrum in de langdurende zorg. Haar werkervaring in het zorgadvies-vak bestaat o.a. uit projectleider CVA-ketenzorg in Rotterdam, kwaliteitssysteem op orde brengen in VVT-organisatie, interne audits begeleiden, verbetertrajecten voor medicatie en risicosignalering. Ze schrijft over zorginhoudelijke thema’s voor bijvoorbeeld het kennisplein Zorg voor Beter en boeken voor verpleegkundigen en verzorgenden voor onderwijs en praktijk (medicatieveiligheid, hygiëne, maatschappelijke gezondheidszorg). Daarnaast geeft ze scholing in o.a. medicatieveiligheid, eten en drinken, interne audit, zorgleefplan/ECD en is ze Prezo-auditor.