Team

Hans Dijkema
Senior adviseur

Sinds 1997 is Hans werkzaam bij CC. Hij is betrokken geweest bij tal van grote en vaak langdurige verandertrajecten zoals fusies en reorganisaties, vooral in de thuiszorg en V&V. De adviesterreinen van Hans zijn onder andere strategie en beleid, samenwerking en ketenvorming, programmamanagement, organisatieontwerp en verandertrajecten. De gigantische impact van het Regeerakkoord en Zorgakkoord op de zorgsector levert voor zijn werk nieuwe uitdagingen op.

Hans is een rasechte generalist en altijd in staat om complexe zaken tot hanteerbare proporties terug te brengen. Hij brengt overzicht en rust in hectische tijden. Complexe samenwerkingsvraagstukken pakt hij graag aan, zonder dat hij de betreffende organisatieculturen uit het oog verliest.

Hans heeft zowel een medische (kandidaats geneeskunde, VU) als een sociaalwetenschappelijke opleiding (doctoraal andragologie, UvA) genoten. Hans is al ruim dertig jaar actief als adviseur in de zorg en de sociale sector. Hij begon zijn adviescarrière met de opzet en begeleiding van eerstelijns samenwerkingsprojecten in de Zaanstreek. Na 10 jaar werkzaam te zijn als beleids- en organisatieadviseur bij het Amsterdams Kruiswerk werd hij extern adviseur. Sinds 2010 is hij veelal werkzaam vanuit het landelijk Stimuleringsprogramma In voor Zorg!, als coach, adviseur en programmamanager bij langdurige verandertrajecten bij care organisaties. Een terugkerend thema is hierbij de ontwikkeling naar zelforganiserende teams.