Team

Maaike Veenvliet
Partner

Maaike Veenvliet ondersteunt haar opdrachtgevers bij verandervraagstukken. Samen met de opdrachtgever gaat zij op zoek naar oplossingen die een toegevoegde waarde hebben voor de eindgebruiker. De thema’s waar zij actief op is zijn procesoptimalisatie en organisatieontwikkeling. Vraagstukken rondom procesoptimalisatie betreffen Productive Ward, Productive Care en Lean trajecten. Binnen vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling: het werken met concepten gebaseerd op zelfsturende teams en coachen van managers en managementteams in deze transitie.

De kunst van het vragenstellen is wat Maaike verstaat. Ze is betrokken, is altijd nieuwsgierig en weet te verbinden. Zij kan vraagstukken doorzien en is in staat samen met de opdrachtgever te komen tot de kern van het vraagstuk. Vanuit bewustwording, het creëren van eigenaarschap en een praktische en oplossingsgerichte aanpak zijn de mensen in staat duurzame veranderingen/verbeteringen te realiseren.

Maaike studeerde 3 jaar theologie en maakte daarna de overstap naar de HBO-V. Zij werkte als wijkverpleegkundige en daarna in verschillende managementfuncties in de care sector. Vanaf 1990 is zij actief in het advieswerk. Naast haar werk als consultant is zij toezichthouder bij een expertisecentrum voor integrale vraagstukken in het sociale domein en een organisatie voor vrouwenopvang.