Team

Margriet Boerma
Senior adviseur

Margriet Boerma is zelfstandig organisatie-adviseur en als associé verbonden aan CC Zorgadviseurs vanaf de oprichting in 1991. In afwisselende rollen als coach, adviseur of projectleider draagt Margriet bij aan verbinding tussen mensen en ideeën die er in een organisatie leven. Die verbinding is naar haar overtuiging wezenlijk bij iedere veranderopgave. Ze helpt organisaties bij vraagstukken die de ‘harde kant’ betreffen, zoals slimme werkprocessen, capaciteitsvraagstukken, sturen op resultaten en bezuinigingsvraagstukken. Daarnaast is Margriet actief in opdrachten die uitvoerend medewerkers meer betrokkenheid, energie en regie geven. In de loop der jaren heeft zij adviesopdrachten gedaan met thema’s zoals roostering/planning en optimalisatie van bedrijfsprocessen.

Margriet is positief ingesteld en gaat uit van mogelijkheden van mensen en organisaties. Haar visie is: hou het eenvoudig, hou het dichtbij. Dat schept ruimte om los te laten, te creëren en te veranderen. Ze benadert vraagstukken vanuit de ‘mens- en cultuurkant’ en begint altijd bij medewerkers in het primaire proces.

Al ruim 30 jaar is Margriet vanuit verschillende functies actief in de langdurige zorg, in het bijzonder in de ouderenzorg. Haar recent afgesloten master ‘Management, Change and Culture’ heeft haar gesterkt in deze aanpak.