Team

Ria Ballering
Senior adviseur

De afgelopen jaren heeft Ria Ballering opdrachten gedaan gericht op het begeleiden van veranderprocessen en organisatieontwikkeling. Met name daar waar het gaat om de relatie tussen klant en medewerker, (persoonlijk) leiderschap, de invloed op zorgbeleid door professionals, het creëren van resultaatgerichte teams en het formuleren en realiseren van de gewenste ambitie. Daarbij maakt ze gebruik van methoden en tools die uitnodigen en aanzetten tot creativiteit, bewustwording en inspiratie.

Ria’s passie ligt in het uitdagen van mensen, teams en organisaties om vanuit hoofd en hart en met bezieling en vitaliteit te leven en te werken. Een vitale organisatie beweegt zich van plan naar ambitie, van reactie naar creatie, van discussie naar dialoog en van stress naar succes. Ze is in staat om een klimaat van openheid en vertrouwen te creëren, waarbij ze anderen inspireert en uitdaagt om beperkende overtuigingen en ineffectief gedrag los te laten en te gaan opereren vanuit authentieke kracht.

De werkvloer kent Ria uit ervaring. Ze is gestart als (specialistisch) verpleegkundige en aansluitend heeft ze in diverse functies in de gezondheidszorg gewerkt o.a. als manager, beleidsmedewerker, coördinator en intern adviseur. Inmiddels heeft ze ruim dertig jaar ervaring in de gezondheidszorg. De afgelopen tien jaar heeft ze zich ontwikkeld als organisatieadviseur, trainer en coach.