Team

Roland Peppel
Partner

Roland Peppel, partner van CC zorgadviseurs, heeft zich ontwikkeld als veranderaar met veldexpertise, specifiek op het gebied van zorgprofessionals in hun veranderende context. Hij is nauw betrokken bij de recente ontwikkelingen van de zogenaamde Nurse/Shared Governance in Nederlandse organisaties. Dit vraagt om organisatie-ontwikkeling. Daarbij ondersteunt hij VAR’s, adviseert hij Raden van Bestuur, management en staforganen hoe dit vorm en inhoud te geven. Ook werkt hij nauw samen met landelijke partijen, o.a. de V&VN, en wordt hij regelmatig geraadpleegd door landelijke stakeholders op het gebied van VAR’s en Nurse Governance.

Hij kent de verpleegkundige beroepsgroep en de ontwikkelingen daarbinnen goed en is in staat deze te verbinden aan organisatie doelstellingen. Zo zet hij zich in voor zorgorganisaties om verpleegkundig leiderschap en eigenaarschap te ontwikkelen. Wanneer mogelijk, doet hij dit het liefste met de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) als representant. Zijn veldexpertise, ontwikkeld in diverse functies binnen de verpleegkunde en de zorg, weet hij op een prettige en effectieve wijze te benutten in zijn dagelijkse praktijk als adviseur.

Roland heeft inmiddels ruim dertig jaar ervaring in de zorg. Zo werkte hij als IC/CCU verpleegkundige, heeft ruime ervaring als verpleegkundig afdelingshoofd. Als verplegingswetenschapper ontwikkelde hij bij het NIZW (Vilans) mede belevingsgerichte zorg. In 1998 nam hij zijn ervaring mee naar het adviesvak bij CC zorgadviseurs.