Team

Theo Koks
Associé

Theo Koks is zelfstandig organisatieadviseur en verleent sinds 2010 als geassocieerd partner ook diensten voor CC zorgadviseurs.

Theo heeft dertig jaar ervaring in de gezondheidszorg. Eerst als verpleegkundige en leidinggevende in academische ziekenhuizen, later als veranderkundige en programmacoördinator palliatieve zorg bij het Integraal Kankercentrum Zuid. In zijn activiteiten staan altijd twee thema’s centraal; professionals en individuele beroepsgroepen toerusten bij het verkrijgen van grip op de eigen werkprocessen en het stimuleren van deze groepen tot onderlinge samenwerking, passend binnen de context van de organisatie waarin zij werkzaam zijn.

Theo is vanaf 2009 actief betrokken bij de ontwikkeling, vormgeving en begeleiding van Verpleegkundige Adviesraden (VAR) en overige organen voor inspraak van professionals. Hij heeft in deze periode onder meer intensief bijgedragen aan de ontwikkeling van het Variantenmodel en is in zijn rol als senior adviseur en expert nauw betrokken bij de landelijke ontwikkeling van invloedrijke VARs, vormgeving van Shared Governance en competentie ontwikkeling.