Team

Willemijn van der Poel
adviseur

Willemijn Van der Poel vindt het een uitdaging om professionals te ondersteunen bij verandertrajecten op het gebied van procesoptimalisaties, het ontwikkelen van verpleegkundig leiderschap binnen de organisatie en het verbeteren van samenwerking van professionals binnen een evenwichtig samengesteld team. Als projectleider of procesbegeleider ondersteunt ze organisaties bij het zoeken naar de kern van het vraagstuk binnen de context van de organisatie.

Willemijn is analytisch en resultaatgericht, nieuwsgierig en maakt makkelijk verbindingen. Door haar helicopterview is ze in staat om proces- en afdeling overstijgend te denken en worden alle aspecten van het verandertraject belicht. Ze is in staat de verkregen informatie snel om te zetten in voorstellen ter verbetering, projectplannen of werkprocessen die aansluiten bij de organisatiecontext.

Willemijn heeft Gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens en na haar studie heeft ze veel ervaring opgedaan in de VVT. Willemijn is begonnen aan het bed en heeft op verschillende locaties en organisatiebreed bijgedragen aan verbetertrajecten en procesoptimalisatie. Aanvullend hierop heeft ze verschillende opleidingen gedaan in het kader van leanmanagement, project- en verandermanagement.