Blog

Terugblik GRZ studiedag 1 juni jl.

Thema: verhogen van kwaliteit van zorg en behandeling in de GRZ

Op 1 juni jl. vond de 4e landelijke studiedag Geriatrische Revalidatie georganiseerd door het Leids Congres Bureau plaats. De congreszaal zat bomvol; professionals vanuit allerlei diverse achtergronden waren bij elkaar gekomen: SO’s, geriaters, paramedici, (team)managers, beleidsadviseurs, verzekeraars, transferverpleegkundigen. CC was ook aanwezig.

Tijdens deze 4e landelijke studiedag is stilgestaan bij de ontwikkelingen in de GRZ en hoe de kwaliteit van zorg en behandeling verder kan worden verhoogd. De plenaire sessies waren gericht op ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en prestatie-indicatoren in de GRZ. De visie van Zorgverzekeraar Zilveren Kruis op kwaliteit en financiering. En de laatste stand van zaken op het gebied van triage en GRZ zonder ziekenhuisopname werd besproken.

Pilot prestatie-indicatoren in de GRZ

Tijdens de eerste plenaire sessie werd de toegevoegde waarde van het werken met de prestatie-indicatoren besproken. Uit de pilot die ActiZ onlangs heeft uitgevoerd naar het resultaat van werken met de prestatie-indicatoren van Verenso bleek dat niet aangetoond kon worden dat dit verbetering oplevert voor de GRZ. Hierbij werd aangegeven dat de 10-12 instellingen deze niet goed werkbaar vonden en dat veelal ketenpartners ook invloed hebben op de uitkomst van de indicatoren (en de uitkomst dus niet 1 op 1 met de zorgaanbieder door te vertalen is).

De spreker, Romke van Balen, benadrukte wel het belang van het doen van metingen en gaf als voorbeeld het meetplan dat momenteel binnen Laurens wordt toegepast. Deze is deels gebaseerd op de USER en COPM.

Ontwikkelingen op het gebied van eerstelijnsverblijf en GRZ

Vervolgens stond Zilveren Kruis stil bij de ontwikkeling op het gebied van eerstelijnsverblijf in relatie tot de GRZ. Waarbij o.a. naar voren kwam dat cliënten behoefte hebben aan eerstelijnsverblijf maar dat er te weinig bedden in de regio zijn. Ook werd bekendgemaakt dat er geen representatie zal zijn wanneer eerstelijnsverblijf in 2017 onder de Zvw gaat vallen. Dit betekent dat de zorgaanbieder hier met elke zorgverzekeraar aparte contractafspraken over moet maken.

Belang van goede triage

Vivium belichtte de winst van triage. De GRZ kent een sterk heterogene doelgroep. Veel cliënten behoren namelijk tot de groep overigen. Dit maakt goede triage enorm belangrijk.

GRZ zonder ziekenhuisopname lastig in de praktijk

Daarnaast werd de huidige stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van GRZ zonder ziekenhuisopname belicht. In de praktijk werd bemerkt dat deze constructie niet altijd kan door een tekort aan klinische geriatrie waardoor cliënten alsnog worden opgenomen. Het pleidooi werd gehouden om i.p.v. eerstelijns ZZP6 te declareren deze onder te brengen in GRZ DBC’s.

Uiteenlopende thema’s tijdens de parallelsessies

In parallelsessies kwamen uiteenlopende thema’s aan bod. Zoals de ontwikkeling van het Zorgpad GRZ in regio Maastricht, E-health, Valangst, ambulant revalideren, revalideren en dementie en een voorbeeld van een organisatie waar ze het multidisciplinair intakegesprek hebben geïntroduceerd. Veelal inspirerende sessies!

Terugblik CC

Wij kijken terug op een erg interessant congres wat opnieuw liet zien hoe waardevol het is om ervaring en kennis te delen en van elkaar te leren. Naar ons idee kan dit nog veel vaker plaatsvinden, zeker binnen een domein als de GRZ waar iedereen met soortgelijke thema’s aan de slag is, zodat vooral niet overal opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.

Inmiddels hebben wij bij diverse organisaties ondersteuning geboden binnen de GRZ op het gebied van zorgpadontwikkeling (vanuit cliënt/professional/bedrijfsvoering en besturing), capaciteitsmanagement, centrale planning van behandelaren, samenwerkings- en strategische vraagstukken.

Mocht u ook eens over bovenstaande thema’s met ons van gedachten willen wisselen: we komen graag een keer bij u langs!

Auteurs: Mirelle de Valk en Annemarie Schaap

 

Hieronder een overzicht van handreikingen, methodieken en beleidsdocumenten gerelateerd aan bovenstaande ontwikkelingen binnen de GRZ:

Behandelkaders Geriatrische Revalidatie

Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg

Prestatie-indicatoren Geriatrische Revalidatiezorg

Handreiking Geriatrisch Assessment

Handreiking Multidisciplinair Overleg

Triage Instrument Geriatrische Revalidatiezorg

Samenwerking en Innovatie in de Geriatrische Revalidatie