Thema's

Scheiden Wonen en Zorg

Het Scheiden van Wonen en Zorg staat al jaren op de politieke agenda maar is door het lenteakkoord ‘Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd’ nu een feit geworden. In de verpleging en verzorging geldt dit voor alle nieuwe cliënten met een indicatie ZZP VV 1 t/m 3,5, maar ook ZZP GGZ 1 t/m 3 en ZZP VG 1 t/m 3 worden geextramuraliseerd. Nieuwe ZZP VV 1-2 cliënten kunnen vanaf 2013 geen aanspraak meer doen op verblijf in een instelling, dit zelfde geldt vanaf 2014 voor ZZP 3 cliënten en vanaf 2016 voor nieuwe ZZP 4 cliënten. In het zorgakkoord heeft staatssecretaris van Rijn (VWS) aangegeven dat vanaf 2015 meer ZZP3-4 cliënten in een instelling kunnen verblijven als dit nodig blijkt te zijn.

Deze zorg zal dus alleen nog thuis ontvangen kunnen worden. ‘Thuis’ is wel breder gedefinieerd doordat dit ook een woning kan zijn die gehuurd of gekocht kan worden bij een zorginstelling. Cliënten krijgen dus de keuzevrijheid maar zijn wel zelf verantwoordelijk voor de huur of koop van de woning waar ze zorg willen ontvangen. Mede hierdoor zal de vraag naar verzorgingshuizen dalen en zal er leegstand ontstaan.

Vraagstukken:

  • Hoe verzekeren verzorgingshuizen, welke nu vooral lage ZZP’s aanbieden, hun toekomst? Betekent dit een verandering van verzorgingshuis naar serviceflat? En betekent dat dan dat u als manager tevens huurbaas of makelaar wordt? Willen de nieuwe bewoners van een dergelijke serviceflat wel betalen voor de huidige woonruimte of moet u voor elke nieuwe bewoner de woonruimte grondig renoveren of verbouwen? En wie betaalt dat?
  • Of besluit je als instelling om je volledig naar de wijk te verplaatsen? Willen, en kunnen, de zorgverleners die omschakeling maken? Wat betekent dat voor uw organisatie? En voor uw vastgoed?
  • Hoe gaat u om met een nieuwe gesprekspartner voor uw financiering, de gemeente en verzekeraars?  En hoe kunt u hier het beste mee onderhandelen?