Tools

Beddenplanner

Maak een nieuw beddenplan op basis van historische data en scenario’s die voorzien in ontwikkelingen in de ligduren en instroom.