Tools

Erlang B calculator

Berekent de weigeringskans bij een gegeven aanbod, behandelduur en capaciteit of berekent de benodigde capaciteit voor een gewenste weigeringskans.