Blog

VAR Community Nederland succesvol gelanceerd

Nieuwsgierigheid en vooral gedrevenheid kenmerkten de sfeer op het kantoor van CC zorgadviseurs in Woerden. Veertig VAR-leden – allen geïnspireerd om samen te werken aan goede zorg – waren 29 oktober jl. bijeengekomen om de lancering van de VAR Community Nederland bij te wonen. Samen met Henk Bakker, voorzitter V&VN, Jaap Scholten van de NVZ en Dennis van der Hust, voorzitter van de landelijke VAR, gaven zij het startschot voor dit unieke platform.

Middels dit platform kunnen VAR’s op landelijk niveau met elkaar samenwerken, kennis, ervaring en documenten met elkaar delen, leren van elkaars best practise en hierdoor hun professionalisering versnellen. Klik hier voor een impressie van de bijeenkomst en voor een indruk van het platform www.varcommunitynederland.nl.

Bijdragen aan zorgdialoog
“Verpleegkundige zorg moet een stevige plek in de zorgdialoog krijgen. VAR’s hebben daarin een belangrijke rol. De VAR Community Nederland kan hieraan sterk bijdragen. Het is een goed middel om de krachten te bundelen, zodat VAR’s hun zeggenschap kunnen versterken.” Zo verwoordde Henk Bakker, het belang van dit online platform in zijn openingstoespraak.

Samenwerking
De lancering stond daarnaast in het teken van werksessies, waarin VAR’s in werkgroepen alvast een begin maakten aan de beoogde samenwerking. Met elkaar gingen zij in discussie over onderwerpen als ‘hoe zetten we de HBO-V’er in zijn of haar kracht?’ of ‘wat is de ideale samenstelling van een VAR?’. VAR’s ervoeren al pratend het positieve effect van de interactie die zij met elkaar hadden. ‘We merkten dat we elkaar nodig hebben om verder te komen’, aldus een van de VAR-leden.

Vervolg
De op 29 oktober gestarte discussies worden voortgezet binnen het online platform. De community bestaat op dit moment uit zo’n 50 leden uit 30 verschillende zorgorganisaties. Maak jij deel uit van een VAR en wil je ook lid worden van de community? Klik hier om je aan te melden!