VAR: meerjarige ondersteuning op maat

De VAR en betrokkenen realiseren zich dat een sterk fundament onder de VAR nodig is. Een fundament dat bijdraagt aan het realiseren van toegevoegde waarde van de VAR. De ervaring leert dat een planmatige doorontwikkeling van de VAR over een langere periode daaraan bijdraagt. VAR-leden realiseren zich dat voor een optimale rolinvulling zij specifieke competenties dienen te verwerven. Zij kiezen voor een samenhangend ontwikkelprogramma gericht op meerdere ontwikkelgebieden van VAR. Onder meer met het oog op:

Voorbeelden van ontwikkelthema’s

 • invloed/zeggenschap op zorgbeleid
 • samenwerking met Raad van Bestuur
 • relatie met de eigen beroepsgroep
 • relatie met stakeholders in de organisatie
 • eigen ontwikkeling van de Nurse Governance Structure
 • Meerjarige ondersteuning

  De meerjarige ondersteuning betreft ontwikkeling met betrekking tot:

  • positionering en profilering van de VAR
  • inhoudelijke aandachtsgebieden waar de VAR zich op richt
  • competentieontwikkeling van VAR-leden
  • samenwerking met stakeholders in de organisatie

  CC biedt de mogelijkheid voor meerjarige ondersteuning op deze thema’s voor een periode van drie jaar. Inmiddels hebben meer dan 15 VAR’s hiervoor gekozen. Dit is op basis van maatwerk, flexibiliteit en naar voorkomende collectieve en individuele behoeften. Naast een systematische ondersteuning heeft deze samenwerking ook een financieel voordeel in de vorm van korting op de inzet van trainers en adviseurs.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roland via r.peppel@cczorgadviseurs.nl of via 06 53 290 231.