Blog

Wet langdurige zorg (Wlz): hoe zit dat?

Omdat het nieuws over de langdurige zorg de afgelopen weken werd gedomineerd door de kwaliteitsdiscussie in de verpleeghuizen, leek er weinig aandacht te zijn voor de behandeling van de Wet langdurige zorg (Wlz). De Tweede Kamer had de wet al goedgekeurd en op 2 december is hij bijna geruisloos ook in de Eerste Kamer behandeld. Het sluitstuk van de hervorming langdurige zorg volgens velen. Wat is er precies veranderd ten opzichte van de AWBZ?

WLZ infographic

Met deze infographic bieden we onze klanten en adviseurs een helder overzicht:

WLZ infographic Wet Langdurige Zorg