Advies

Veranderen met veldexpertise!

Kern van onze aanpak: veranderen met veldexpertise!

In onze veranderpraktijk onderscheiden we de volgende kerngebieden:

  • Complexe samenwerkingsvraagstukken
  • Procesoptimalisatie
  • Leren en ontwikkelen
  • Sturen, managen en organiseren

Dit doen we waar mogelijk vanuit een bewezen aanpak (evidence based). Samen met de opdrachtgever achterhalen we de kern van het vraagstuk. Onze insteek is die van oprechte nieuwsgierigheid, wederzijds vertrouwen en kennis en ervaring in de sector. Wanneer we de kern te pakken hebben geven we vorm om vandaar uit de beweging in de gewenste richting mee vorm te geven. Onze interventies sluiten dus steeds aan op het vertrekpunt bij de klant en helpt hen de gewenste bestemming te bereiken. Onze methodieken helpen hen verder en zijn overdraagbaar naar de organisatie, zodat zij ook na het traject daarmee zelfstandig verder kunnen. CC heeft zich daarmee weten te ontwikkelen tot een toonaangevend adviesbureau.

Complexe samenwerkingsvraagstukken

Complexe samenwerkingsvraagstukken waar CC advies over geeft zijn bijvoorbeeld ketensamenwerking op het gebied van dementiezorg, transmuraal netwerk, transmurale zorg (o.a. verloskundige zorg), de volgende stap van lokale en regionale (zorg)arrangementen naar integrale zorg.

Procesoptimalisatie

Wat betreft procesoptimalisatie is CC marktleider op het gebied van de implementatie van Productive Ward (een evidence based programma gebaseerd op Lean) in de Nederlandse ziekenhuizen (binnenkort ook voor de OK); het terugdringen van variabiliteit in electieve en acute processen; capaciteitsmanagement; en Productive Care in samenwerking met de stichting effectieve zorg.

Leren en ontwikkelen

Bij leren en ontwikkelen is onze insteek is die van zorgprofessionals.  CC is marktleider op het gebied van VAR ontwikkeling in ziekenhuizen en de care sector en de betekenis daarvan voor de organisatie, de medewerkers en de patiënten/cliënten.

Sturen, managen en organiseren

Managementadvies bestaat uit verschillende vormen, waaronder zelfsturende teams, kleinschalig organiseren in de wijk / het dorp, over de grenzen van organisaties heen. Dit gaat natuurlijk met de focus op de principes van management, de vijf belangrijkste taken en de daarbij behorende hulpmiddelen om de doelen van de organisatie dichter bij te brengen.