Scroll to top
Arjen-Jeninga

Arjen Jeninga

Adviseur

Arjen Jeninga studeerde Economie & Psychologie aan de Vrije Universiteit. Daarna deed hij onderzoek aan de faculteit Medische Psychologie (VU) naar de relatie tussen stress en gezondheid. Sinds 2006 is hij partner bij CC zorgadviseurs en verantwoordelijk voor innovatie. Zijn aandachtsgebied is primair gericht op opdrachten voor strategie, organisatieontwikkeling en logistiek. Scenarioplanning en innovatie in de zorg zijn eveneens belangrijke thema’s. Zijn ervaringen met de IHI in Boston en de NHS gebruikte hij om verschillende innovaties naar Nederland te halen (Variability management en Productive Ward). 


In de afgelopen jaren is hij vooral actief op complexe verandervraagstukken en -strategie. Ook werkt hij intensief samen met andere partijen om meer systeem- gerichte oplossingen voor complexe vraagstukken te realiseren. In dat kader staat een oplossing op stapel die vanuit een digitale omgeving (community en performance support), aangevuld met werkplaatsen, aan professionals in zorgorganisaties ondersteuning biedt in het voortdurend verbeteren. Hierbij ontwikkelt hij praktische oplossingen die gefundeerd zijn op een theoretische onderbouwing. De een vanuit de inhoud en de praktijk, de ander vanuit de digitale wereld. Op die manier is CC in staat om nieuwe modellen voor organisatie-vernieuwing beschikbaar te maken voor grotere groepen, die daarin zelf organiserend te werk kunnen gaan, waarbij slimme algoritmes voorwaardelijk zijn. In combinatie met slimme, vaak op de mobiele technologie gebaseerde oplossingen is het mogelijk om snel grote impact te bereiken, met als gevolg een snelle ‘diffusion of knowledge’. Daarbij wil Arjen het gedachtegoed van Value Based Healthcare integreren. Recent heeft hij de opleiding Green Belt VBHC bij The Decision Group gevolgd. The Decision Group werkt nauw samen met Micheal Porter. In de Green Belt-opleiding komen vier grote onderwerpen rondom het thema waardegedreven zorg aan bod. Het eerste thema gaat over de kernconcepten van waardegedreven zorg. Het tweede thema verkent de samenhang tussen waardegedreven zorg met andere organisatieprincipes, zoals LEAN. In het derde thema komt de implementatie van waardegedreven zorg aan bod en in deel vier wordt de eigen rol verder ingevuld en uitgewerkt. In de opleidingen wordt gewerkt met cases, die veelal afkomstig zijn van de Harvard Business School.