Case

De zorglogistieke basisbeginselen organisatiebreed invoeren

VRAAGSTUK

Patiënten herplannen, lange wachttijden en bereikbaarheid van de polikliniek zijn een aantal zorglogistieke problemen die binnen een ziekenhuis kunnen spelen. De vraag die deze klant aan ons stelde was: “Hoe kunnen mijn mensen zelfstandig hun eigen processen verbeteren en kan daarmee de patiëntlogistiek en doelmatigheid binnen ons ziekenhuis verbeterd worden?”

Belangrijk bij een dergelijk vraagstuk is dat het hele ziekenhuis in beweging wordt gebracht en optimalisatie integraal wordt ingestoken. De verschillende afdelingen van een ziekenhuis zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. In samenspraak met de klant is daarom besloten dat medewerkers vanuit het hele ziekenhuis geschoold zouden gaan worden in de opleiding “Zorglogistiek de basics”.

Tijdens de opleiding “Zorglogistiek de basics” wordt er door middel van trainingen kennisgemaakt met de basisprincipes van zorglogistiek en wordt er gereflecteerd op de verbetering van de patiëntlogistiek. Dit zorgt voor langdurige resultaten. Zo kunnen de deelnemers na de module zelfstandig een goede planning opstellen (bijvoorbeeld voor een poliklinisch spreekuur) en is er voor de patiënt meer tijd en rust.

OMSCHRIJVING PROJECT

De module bestaat uit een training van zes dagdelen die in-company is gegeven. De training is specifiek toegespitst op de zorgorganisatie of het ziekenhuis. Het doel is om de verschillende ideeën over zorglogistiek samen te brengen en samen een goede planning van het eigen proces te maken. De training draait dan ook om twee elementen: kennis en reflectie. Kennis over zorglogistiek en planning; reflectie over de huidige omgang met de planning en afstemming van afdelingen op elkaar.

DE KLANTVRAAG

Tijdens de training zijn er diverse vraagstukken aan de orde gekomen:

  • Welke planningshorizon houd ik aan?
  • Hoe zorg ik voor een beperkte wachttijd voor patiënten? Kortom, hoe houd ik rekening met bijvoorbeeld fluctuerende consultduren?
  • Hoeveel soorten plekken (NP/CP/PO/etc.) moet ik onderscheiden en waarom?
  • Wat is het effect van schaalgrootte?
  • Hoeveel plekken moet ik reserveren voor nieuwe patiënten en controle-/herhaalpatiënten en in welke volgorde?
  • Hoe zorg ik dat bijvoorbeeld een spreekuur een vlotte start kent?
  • Hoe kan ik het beste rekening houden met spoedpatiënten?
  • Hoe zorg ik dat ook tijdens vakantieperioden de toegangstijd en wachttijd beperkt blijft?

BEOOGDE IMPACT

Het creëren van goed geschoolde medewerkers in zorglogistiek op organisatiebreed niveau, dat was het hoofddoel. Daarnaast was het een belangrijk streven van het project om een conversatie op gang te brengen tussen de verschillende afdelingen, met als doel onderlinge afstemming en het ‘spreken van dezelfde taal’. Bovendien moest de opleiding een aanzet voor langdurig resultaat en werkelijke verandering zorgen.

EEN TYPISCH CC PROJECT

CC vindt ontwikkeling van de professional erg belangrijk. Centraal in dit vraagstuk staat het opleiden van de zorgprofessional middels kennisoverdracht. Door kennis en ervaring te delen helpen wij de zorgorganisatie een stap verder om het optimaliseren van de processen in de praktijk te laten slagen. Deze integrale bottom-up aanpak in combinatie met training, kennisdeling en het delen van ervaringen zijn belangrijke speerpunten voor CC. Deze aanpak maakt het mogelijk om een setting te creëren waarin een inbedding in de dagelijkse praktijk centraal staat en op de lange termijn een duurzame verandering tot gevolg heeft. Bovendien vindt CC het daarbij belangrijk om niet naar de afdeling te kijken als afzonderlijke unit, maar het ziekenhuis in zijn geheel te zien als een keten.

TOOLS

Voor het maken van planningen en berekeningen wordt er gebruikgemaakt van Microsoft Excel.