Case

Een nieuwe kleinschalige manier van werken voor een grote zorgorganisatie

Hoe kun je ervoor zorgen dat een grote zorgorganisatie toch kleinschalig blijft? Hoe ziet een kleinschalige opzet eruit, te beginnen in de thuiszorg? Welke kaders, regelruimte en handreikingen kunnen we de teams hierin bieden? En hoe komen we tot een ‘formule’ die we in ons hele werkgebied kunnen toepassen?

Via het programma In voor Zorg! is Hans Dijkema van CC zorgadviseurs bij Het Dorp project betrokken geweest als programmacoördinator. Met Het Dorp beoogt Careyn een complete transformatie van de zorg en dienstverlening. Het streven hierbij is dat mensen zo lang mogelijk zelf thuis hun leven kunnen regelen, de mantelzorger en vrijwilligers optimaal ondersteund worden zodat de inzet van professionele zorgverleners kan worden uitgesteld. In de aanpak van CC zorgadviseurs zijn professionals nauw betrokken. Tegelijk is met management op alle niveaus gezorgd voor draagvlak en benodigde randwoorden.

Benieuwd naar het project en de ervaring van Hans Dijkema?