Blog

CC lanceert Multi Moment Opname App

CC heeft vandaag een webapplicatie gelanceerd waarmee ziekenhuizen de Multi Moment Opname digitaal uit kunnen voeren: De MMO. Een Multi Moment Opname is een methode waarmee op basis van steekproeven de tijdsbesteding door verpleegkundige zelf in kaart worden gebracht met als doel om verspilling te reduceren en het proces te optimaliseren. Voorheen gebeurde dit allemaal op papier en moesten de resultaten achteraf ingevoerd worden in een computer maar met de komst van De MMO is dit niet meer nodig!

Via de app, die geoptimaliseerd is voor de iPad, kan per minuut in kaart gebracht worden waar zorgprofessionals mee bezig zijn. Daarbij kan gekozen worden voor een aantal vooraf ingestelde activiteiten maar ook is het mogelijk om zelf activiteiten toe te voegen. Deze data wordt lokaal verzameld, zodat de meting ook werkt op het moment dat er geen internet is, en kan na de meting direct geanalyseerd worden. Hiermee wordt niet alleen tijd gewonnen door niet meer achteraf in te hoeven voeren, ook de meting zelf is veel nauwkeuriger en betrouwbaarder.

De MMO dient als tool om de dialoog over verbeteringen op verpleegafdelingen te versterken en een cultuur van continu verbetering in de zorg te stimuleren. Volgens het principe, meten is weten. Gedurende een meting volgt een verpleegkundige een collega tijdens een gehele shift. Uit de data kunnen inzichten worden verzameld over het aantal onderbrekingen, het percentage directe zorg en het verschil tussen voorgenomen taken en de daadwerkelijke activiteiten.

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling was om een zo simpel mogelijke gebruikersinterface te creëren die snel wordt begrepen zodat de focus ligt op het verzamelen van goede data. Tijdens de ontwikkeling is daarom ook nauw samengewerkt met verschillende zorgorganisaties.

Toekomst

Op dit moment is De MMO een analysetool maar de mogelijkheden om deze app door te ontwikkelen zijn erg groot, hier zijn we dan ook mee bezig. Zo wordt er momenteel gekeken naar de mogelijkheden om GPS data op te slaan waardoor looppatronen geanalyseerd kunnen worden. Ook kijken we met een aantal ziekenhuizen op welke manier de data intelligenter gemaakt kan worden, zodat de inzichten gemakkelijker worden geanalyseerd en er meer waardevolle inzichten uit de data worden gehaald.

Meer informatie

Op de website www.de-mmo.nl kunt u meer informatie vinden over de digitale MMO. Heeft u een vraag of wilt u weten hoe u deze applicatie ook kunt gebruiken, neem dan contact op met info@cczorgadviseurs.nl

Joeri Lambert