Blog

Lean denken en werken op verpleeg- en verzorgingsafdeling

De derde casus van deze reeks beschrijft de pilotfase van een integraal vernieuwingsprogramma in de ouderenzorg. Belangrijkste invalshoek hierbij is om de zorgprofessionals in de verpleeg- en verzorgteams zelf regie te geven bij het realiseren van verbeteringen op hun afdeling.

Regelmatig krijgen wij de vraag te horen met wat voor soort projecten CC zich nu dagelijks bezighoudt. Graag geven wij hier gehoor aan en daarom zullen we maandelijks een casus beschrijven. De casussen die wij selecteren voldoen telkens aan de criteria dat ze tot een verbetering van het zorgaanbod leiden, relevantie hebben tot de grotere bewegingen in de zorg en natuurlijk die vraagstukken die het beste naar boven weten te halen van ons verandervermogen.