Blog

De 7 ingredienten voor een succesvolle implementatie van Productive Ward

In de meest recente publicatie van het journal of nursing management is een artikel gepubliceerd waarin de belangrijkste factoren om Productive Ward succesvol te implementeren worden beschreven. De onderzoekers hebben alle bekende publicaties geanalyseerd sinds de lancering van Productive Ward in 2007 in Engeland. Inmiddels werken 76% van alle NHS verpleegafdelingen met het verbeterprogramma.

In het artikel worden een zevental factoren benoemd, die een directe impact hebben op het implementeren van Productive Ward. De wisselwerking tussen deze factoren is van essentieel belang om succesvolle implementatie te garanderen. Wanneer de teams in staat zijn om deze karakteristieken te omarmen verwachten de schrijvers een aanzienlijk hogere kans op een goede invloed op de resultaten van het programma.

Ook biedt het artikel waardevolle inzichten voor de inmiddels 10+ ziekenhuizen in Nederland en België die werken met Productive Ward. De lijst met de zeven belangrijkste factoren is hier als pdf te downloaden.

De 7 ingredienten voor een succesvolle implementatie van Productive Ward - CC zorgadviseurs

Bron: The Productive Ward: Releasing Time to Care™ – What we can learn from the literature for implementation