Blog

De ontwikkelfasen van een VAR: Van organisator tot beïnvloeder

Een aantal updates eerder werd al beschreven dat VAR’s steeds vaker het verschil maken. Verschil maken gaat niet vanzelf. Het verlangt naast inzet, focus en toewijding ook inzicht in de succesfactoren van VAR’s. Voor de ontwikkeling van een VAR binnen een organisatie kunnen dan ook een aantal fases worden onderscheiden. Op basis van het onderstaand schema is in samenwerking met de V&VN het VAR-iantenmodel [pdf] ontwikkeld.
Waar adviesraden in het verleden kozen voor een geleidelijke weg van hun professionele ontwikkeling is er een patroon te zien dat steeds meer VAR’s er juist voor kiezen een robuuste rolontwikkeling te realiseren. Zo constateren VAR’s met enkele jaren ervaring dat de vraagstukken steeds complexer worden. Daarbij realiseren zij zich, dat willen zij hierop echt invloed hebben, zij zich als partner/beïnvloeder dienen te ontwikkelen. Een erg interessante en uitdagende ontwikkeling die grote gevolgen heeft voor de VAR, de betrokken professionals en de Raad van Bestuur.

Opmerkelijk is dat VAR’s die nu starten de fasen van organisator/opleider/adviseur laten voor wat ze zijn en hun focus snel richten op de partner/beïnvloeder en daar het functioneren van de VAR en hun professionele ontwikkeling door laten leiden. Dit gebeurt van meet af aan in nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur.

Een goed voorbeeld hiervan is de VAR in het Albert Schweitzer ziekenhuis. In 2011 gestart en nu al niet meer weg te denken. Een VAR die samen met de Raad van Bestuur vaststelde dat de partner/beïnvloeder VAR het meest van toegevoegde waarde is voor de organisatie. Netty de Graaf (voorzitter VAR) en Anne Geert van Driel (vice-voorzitter VAR) van het Albert Schweitzer ziekenhuis beschrijven hoe de rol van de VAR zich ontwikkelt.

 “Mede dankzij de training die we als VAR gehad hebben, is het ons gelukt om een vliegende start in onze organisatie te maken. Dit betekent dat we reeds zo’n 7 adviezen hebben kunnen geven aan de Raad van Bestuur. Tevens hebben we een aantal verpleegkundigen kunnen mobiliseren voor belangrijke ziekenhuiscommissie, zoals de wetenschapscommissie en de calamiteitencommissie. Daarnaast worden we als VAR gevraagd mee te denken over strategische keuzes die het ziekenhuis de komende jaren moet maken. Meedenken betekent ook dat er afstemming plaats vindt tussen de VAR en andere gremia binnen de organisatie, zoals het VMS bestuur en de cliëntenraad. Om focus aan te brengen in onze werkzaamheden hebben we een jaarplan ontwikkeld. Centraal hierin staan; de visie op het verpleegkundige beroep, verplegen met concepten (excellente zorg/productive ward etc.) en veilig verplegen (www.vmszorg.nl). Doel van onze VAR is een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het verpleegkundig vak en de verpleegkundigen een stem te geven in de organisatie.“

Een mooi voorbeeld van een VAR die de rol van partner/beïnvloeder nastreeft en daarbij mooie resultaten boekt voor de organisatie.