Scroll to top

Directe zorg voor onze patiënten: hoeveel tijd besteden we daar aan?


Arjen Jeninga - 13 november 2018 - 0 comments

MMO: Multi Moment Opname tool

Zes jaar geleden heeft CC zorgadviseurs een applicatie ontwikkeld om inzichtelijk te maken waar verpleegkundigen hun tijd aan besteden. En of er onderbrekingen zijn die de voorgenomen taken verstoren.  Deze tool heet de MMO (Multi Moment Opname). Voor ziekenhuizen en zorginstellingen biedt het de mogelijkheid om op een eenvoudige manier herhaalde metingen te doen en daarmee inzicht te krijgen in mogelijkheden voor verbeteringen. De tool wordt vaak gebruikt binnen het programma Productive Ward. Steeds vaker zien we dat ziekenhuizen die het Productive Ward programma niet doorlopen wel de MMO willen gebruiken. Daarmee krijgt het team zicht op de werklast, worden onderbrekingen zichtbaar, komen verspillingen in beeld. Het team weet wat de werkelijke tijdsbesteding van verpleegkundigen isgedurende een dienst (of een gedeelte ervan). En kan met elkaar betekenis geven aan de uitkomsten ervan om zo een verbetercyclus te starten.

Het komt regelmatig voor dat maar 25 procent van de werktijd van een verpleegkundige wordt besteed aan directe zorg voor de patiënt. Die uitkomst is voor veel verpleegkundigen geen verrassing, wel een doorn in het oog!Door verspillingen weg te nemen en processen opnieuw in te richten kan de directe zorgtijd fors toenemen, in veel gevallen is een toename te realiseren van 10 tot 20 procent en een enkele keer tot meer dan 60 procent!

De werkwijze van de tool is eenvoudig. Een collega volgt de verpleegkundige en legt elke 60-ste seconde de werkzaamheden vast enwaar die plaats vinden. Ook de onderbrekingen en de reden daarvan legt de collega vast. Daarnaastkunnen opvallende zaken (observaties) wordt toegevoegd. Na afloop van de meting zijn de resultaten direct beschikbaar (in afbeeldingen en CSV bestand).

Goed om te weten: we leggen geen patiëntengegevens vast, noch privé gegevens van de verpleegkundigen. Hieronder presenteren we een korte video van de werkwijze en een aantal analyseschermen.