Blog

Een VAR maakt steeds meer het verschil

Verpleegkundige/Verzorgende adviesraden (VAR) zijn steeds meer van betekenis voor hun zorginstelling.  Inmiddels zijn er in ongeveer 70% van de ziekenhuizen een VAR of andere vorm waarin de verpleegkundige zich hebben georganiseerd aanwezig. In de VVT is een toenemend besef dat de rol van de professional meer betrokken dient te worden bij het zorgbeleid. In deze sector zijn nog beperkt georganiseerde vormen voor de professionals te zien.

In nauwe samenspraak met de V&VN zijn er inmiddels vergaande plannen gemaakt om het thema “beleidsbeïnvloeding van professionals middels VAR’s” meer in beeld te krijgen. Met als beoogd resultaat de positie van zorgprofessionals binnen de organisatie te versterken.

De tijd van praten is voorbij, er is sprake van echte beleidsbeïnvloeding. Of het nu gaat om beroepsinhoud, organisatieverandering of een instelling in zwaar weer. Enkele voorbeelden tot waar een VAR toe in staat is, kunnen als volgt worden opgenoemd.

  • De VAR heeft een prominente en vaak leidende rol bij de ontwikkeling van Excellente Zorg.
  • VAR’s adviseren over zorgprofessionals in de lead. Uitkomsten hiervan zijn bijvoorbeeld het implementeren  van Lean-werken organisatie breed, volgens methodieken als Productive Ward.
  • De VAR ondersteunt de Raad van Bestuur bij het overwinnen van crisis waar de organisatie onder toezicht staat van de inspectie.
  • De VAR is vaak nauw betrokken bij het realiseren van een financiële taakstelling, door mee te denken in verantwoorde oplossingen binnen de zorg.

Voorbeelden waar de VAR echt gezien wordt en impact heeft op de gehele organisatie. VAR’s zijn hier niet meer weg te denken. Sterker nog. De Raden van Bestuur van deze VAR’s weten inmiddels dat investeren in de VAR leidt tot echte verbetering van zorg.