Blog

Eerste fase Productive Ward in Gelre Zutphen voltooid

Met trots kan CC melden dat de eerste resultaten inmiddels zichtbaar zijn en dat er met enthousiasme gewerkt wordt met de Productive Ward methodiek, een beknopte samenvatting.

Vanuit de VAR in Gelre ziekenhuizen werd het initiatief genomen om in april 2011 van start te gaan met Productive Ward. Rede hiertoe was de wens om de regie over het werk weer in eigen handen van de professionals te krijgen. In eerste instantie is het traject gestart op de afdelingen Neurologie en Cardiologie van Gelre Zutphen.

Het ziekenhuis hoopt het ziekteverzuim te reduceren, de effectiviteit te verhogen, de medewerkerstevredenheid te verbeteren en het personeel te behouden. Met als resultante, pure winst voor de patiënt.

In de mei-editie van de Gelrevue, het personeelsblad van Gelre ziekenhuizen werd een artikel gepubliceerd met daarin een mooie weergave van de eerste ervaringen met Productive Ward door de projectleiders en de betrokken verpleegkundigen.

Dat er maar liefst 68-72% van de tijd wordt gebruikt voor andere zaken dan echte patiënttijd, werd in kaart gebracht door de verpleegkundigen zelf. Van hieruit ontstond de benodigde energie en het besef voor eigenaarschap om zelf de veranderingen te gaan ontwerpen.

Voor iedereen op de afdeling is de voortgang van het traject inzichtelijk gemaakt zo verteld Maaike Konter, projectleider: “Tijdens de eerste module, getiteld, “Hoe doen we het nu?”, kijken de verpleegkundigen bijvoorbeeld naar een aantal deelgebieden van het werk, zoals patiënttevredenheid, patiëntveiligheid en medewerkerstevredenheid. Hiervoor worden gegevens verzameld en vermeld op een bord. Zo kunnen in de loop van de tijd op- en/of neergaande lijnen worden ontdekt, die weer de basis vormen van een bespreking.

Een ander waardevol inzicht werd verwoord door Konter. “Bij het doorlopen van de tweede module. “Een goed georganiseerde afdeling”, bleek al snel dat de verbeteringen ook buiten de afdeling gezocht kunnen worden. Hierdoor ontstond een interessante samenwerking met ondersteunende afdelingen om verspillingen op te sporen en spoedig te reduceren.”

Aan het enthousiasme van de verpleegkundigen zal het in ieder geval niet liggen om ook na de pilot verder te gaan met Productive Ward. “Er is nog veel te winnen”, aldus Maaike Konter.