Blog

Eerste netwerk bijeenkomst productive ward ziekenhuizen groot succes!

In 2010 is CC gestart met de begeleiding van de implementatie van de verbetermethodiek Productive Ward (PW). Het programma Productive Ward biedt afdelingshoofden en hun teams gestructureerde methoden/ tools, die ontworpen zijn om zelf de omgeving van de afdeling en de werkprocessen die zich hierin afspelen te verbeteren. De tijd, die vrij komt doordat zij de processen efficiënter ontwerpen, kunnen ze gebruiken voor meer directe patiëntenzorg. Dit leidt tot een verbetering in de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van zowel de patiëntenzorg als de patiëntbeleving. Ook heeft het een positief effect op de medewerker tevredenheid en de doelmatigheid van de organisatie van de zorg. Deze integrale aanpak brengt een cultuurverandering met zich mee waarbij de professional in de lead komt. Het programma wordt “bottom-up” ingestoken met volledig commitment van de top van de organisatie. 

Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder en zijn we in 8 ziekenhuizen betrokken bij de implementatie van Productive Ward. In de afgelopen periode hebben wij gemerkt dat bij projectleiders en projectteams in verschillende ziekenhuizen behoefte is aan onderlinge uitwisseling van ervaringen met Productive Ward. CC wil graag daarin graag faciliteren en heeft daarom een netwerk opgericht voor projectleiders en interne begeleiders van PW-ziekenhuizen. 

Op maandag 12 november is dit netwerk voor het eerst bij elkaar gekomen. Ruim twintig projectleiders en interne begeleiders uit de volgende ziekenhuizen waren hierbij aanwezig: Sint Antonius ziekenhuis Gelre ziekenhuizen, Medisch Centrum Alkmaar, Gemini ziekenhuis, Tjongerschans, Meander Medisch Centrum, Sint Maria (Halle) en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 

Het doel van deze bijeenkomst was kennismaking, delen van ervaringen tot op heden en om gezamenlijk verdere invulling te geven aan het netwerk. De deelnemers presenteerden aan het begin van de bijeenkomst per ziekenhuis de aspecten waar zij trots op zijn m.b.t. Productive Ward en wat hun grootste uitdaging is bij de implementatie van deze verbetermethodiek. Al heel gauw ontstond ‘het feest van de herkenning’. Het was dan ook erg inspirerend om ervaringen uit te wisselen en tips en geleerde lessen te delen. Met elkaar hebben we besloten dat het netwerk in het vervolg twee keer per jaar rondom inhoudelijke thema’s bij elkaar zal komen. Voorbeelden van thema’s die de deelnemers graag met elkaar willen bespreken zijn

  • Meetbaar maken van resultaten: hoe pak je dit goed aan?
  • Hoe kan je de methodiek van Productive Ward ook op niet-verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis toepassen?
  • Hoe professionaliseer je de rol van de interne begeleiders? 
  • Hoe neem je het hele team mee en borg je de methodiek?

Naast deze inhoudelijk netwerkbijeenkomsten organiseert het netwerk een keer per jaar een inspirerend werkbezoek. En op een besloten digitaal platform kunnen de deelnemers van het netwerk ideeën uitwisselen en leervragen met elkaar delen.


Opvallend was de enorme energie die deelnemers aan het netwerk meebrachten en het enthousiasme tijdens de gesprekken. Iedereen ging naar huis met waardevolle tips voor de eigen implementatie van Productive Ward. Ontzettend leuk om hier deel van uit te mogen maken en wie weet waar dit toe gaat leiden! Wij kijken er naar uit & houden u op de hoogte!