Blog

Ervaringen met Lean werken op de verpleegafdeling in het ziekenhuis

Bij de invoering van Productive Ward, een Lean verandermethodiek ontwikkeld door de NHS Institute, is het mooi om te zien welke inzichten leiden tot de impact. Veelal leiden verbeteringen in kleine zaken, tot onverwachte opbrengsten en terugdringen van verspillingen.

Om de impact te meten, polsen wij regelmatig de ervaringen met de verschillende deelnemers aan de verandermodules van Productive Ward. Dit maal deelt hoofd Roomservice van het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Wil Flantua, haar ervaringen in een interview.

Bij de implementatie van het Lean/Six Sigma werken volgens de Productive Ward methodiek, zien we dat de impact verder reikt dan alleen de werkprocessen van de verpleegkundigen. De rol van de verpleegkundige veranderd net als de rol van de medewerker Roomservice. Juist de inzichten die zij verzamelen vormen de aanleiding om samen kritisch te kijken naar de huidige activiteiten. Zo zijn er voorbeelden te noemen waar het voorraad beheer van linnen en materialen ingrijpend wordt verbeterd, omdat er onnodige verspilling blijkt plaats te vinden.

En dan is het mooi om te zien dat het enthousiasme van de deelnemers groot is en dat het aanstekelijk werkt op collega’s van andere afdelingen.

Download interview: Interview Productive Ward 041111.pdf