In-company

Lean management voor medisch specialisten

Een in-company training die aan de bewustwording bouwt van potentiële waarde van Lean Management voor  artsen en arts-assistenten. Lean Management is niet een ‘speeltje’ van het management van het ziekenhuis.

Artsen spelen immers een cruciale rol binnen het patiëntenproces en bij het leveren van toegevoegde waarde. Dat uitsluitend hard werken niet voldoende is om goede zorg te leveren, getuigen de wachtlijsten, lange doorlooptijden, uitloop, afzeggingen, verstoringen, (bijna) fouten etc. En dit zijn precies de aspecten waar Lean zich op concentreert.Hoe kan ik als arts de kwaliteit van de zorgverlening, de patiëntveiligheid, de patiënttevredenheid en de doelmatigheid van de zorg significant verbeteren door toepassing van Lean-principes? Deze vraag staat centraal in dit inleidende programma.

 

Opgeven