In-company

Succesvol innoveren in de zorg

Learning and innovation go hand in hand. The arrogance of success is to think that what you did yesterday will be sufficient for tomorrow

– William Pollard

Succesvol innoveren is voor veel organisaties van doorslaggevend belang, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Het ontwikkelen en met name het implementeren van innovaties is vaak een moeizaam proces. Veel innovaties kosten meer tijd en geld dan voorzien of blijven in de realisatiefase steken. De innovatie wordt middels pilots op elke units gerealiseerd, maar een instellingsbrede implementatie wordt vaak niet verwezenlijkt.

Deze masterclass is er op gericht om projectleiders en (innovatie)managers handvatten te bieden om innovatietrajecten te kunnen sturen en innovaties instellingsbreed te kunnen realiseren. Tijdens deze masterclass worden deelnemers uitgedaagd om na te denken over wat innovatie betekent voor de organisatie en hoe een innovatiecultuur gerealiseerd kan worden binnen de organisatie.

Contactformulier