Blog

Gaat de invoering van zorgpaden hand in hand met optimale logistiek?

Veel zorgorganisaties zijn momenteel druk doende met de invoering van zorgpaden. Huiskes en Schrijvers beschrijven in het Zorgpadenboek (2011) een aantal mooie, maar onderling zeer verschillende voorbeelden. Veel zorgpaden ontstaan vanuit een inhoudelijke visie op wat de beste behandeling is en welk gestandaardiseerd behandelproces daarbij het beste past. Veel ziekenhuizen denken meer dan 60-80 zorgpaden nodig te hebben om de belangrijkste behandelingen te standaardiseren.

Wat zijn nu belangrijke factoren om over te gaan tot de beschrijving van een zorgpad? Een zorgpad evidence based. Ten tweede moet het zorgpad in samenhang met de strategie van de organisatie worden beoordeeld. En ten derde moet het voldoen aan een aantal criteria (voldoende volume patiënten, homogene/complexe behandeling en veelal kostenintensief).

Is het nu mogelijk om zorgpaden ook direct te voorzien van optimale zorglogistieke kenmerken. Op het niveau van één zorgpad wel. Maar bij 60 of meer zorgpaden leidt de optimalisatie van een paar zorgpaden vaak tot sub-optimalisatie van een systeem. Daarom is het belangrijk bij de introductie van zorgpaden rekening te houden met de variabiliteit die daardoor ontstaat. Electieve processen in een zorgorganisatie zorgen immers maar al te vaak voor niet–natuurlijke variabiliteit. Om die reden adviseren we zorgorganisaties voorzichtig te zijn met het al te sterk koppelen van capaciteiten aan individuele zorgpaden. Een dergelijk systeem leidt tot sub-optimalisatie en gebrek aan standaardisatie. En dat is nou net niet wat je wilt bereiken.

Revalidatiecentra staan voor de grote taak om de komende jaren veel van hun behandelingen om te vormen naar zorgpaden. Na de logistieke impuls vanuit Revalidatie in Beweging zijn nu de zorgpaden aan de beurt. In samenhang leidt dat tot aanzienlijke verbeteringen. Maar afzonderlijk benaderd, kan het leiden tot een verslechtering van de performance van een instelling. Alle reden om binnenkort een mini-zorgpaden boekje voor de Revalidatie sector uit te brengen. Met aandacht voor zowel de logistieke implicaties als de rol van de patiënt bij het ontwerp van het zorgpad.

Onze aanpak om zorgpaden te implementeren in zorgorganisaties is samengevat in deze slideshow [pdf, 157kb].